โรงเรียนสอนภาษาจีน BUBUGAO


ที่ 1 ในการติวสอบภาษาจีน ทุกระดับ

BUBUGAO

ประวัติ

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ปู้ปู้กาว (BUBUGAO)เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่เน้นการติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากล HSK,HSKK,YCT,BCT เป็นหลัก ผู้บริหารของเราเคยทำงานด้านการจัดสอบ HSK,YCT.มาเป็นเวลา 5 ปีในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง จึงพิจารณาเห็นว่า HSK,YCT นั้นมีความสำคัญต่อผู้เรียนภาษาจีนมาก “การเรียนควบคู่กับการสอบ” เพื่อสร้างแรงบาลดันใจให้ผู้เรียน และผู้ปกครอง ในเวลา 5 ปีนี้ได้วิเคราะห์ข้อสอบและค้นคว้าวิธีการติว พร้อมทำงานวิจัยเพื่อหาวิธีและหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กไทยที่สุด แต่เนื่องจากโรงเรียนที่อยู่นั้นเป็นของรัฐ หลักสูตรปรับเปลี่ยนค่อนข้างยาก เพื่อให้เด็กไทยได้ใช้วิธีที่เหมาะที่สุดและดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง ก็เลยตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนชื่อดังแห่งนั้นมาเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนเอง ในปี 2555 โดยมีชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ปู้ปู้กาว (BUBUGAO)ซึ่งมีความหมายว่า เก่งยิ่งขึ้น เติบโตยิ่งขึ้น และสูงยิ่งขึ้น ปู้ปู้กาว (BUBUGAO)ดำเนินการจดทะเบียนขอใบอนุญาตกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนภาษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และมีมาตรฐาน มีหลักสูตรครบทุกหลักสูตรตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ โดยเน้นการติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากล HSK,HSKK,YCT,BCT ในการเรียนการสอนเป็นหลัก รับสอนภาษาจีนตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน มัธยมตอนต้นและตอนปลาย มาจนถึงวันนี้นักเรียนของเรานั้นได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นตลอด ทำให้ BUBUGAO สามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

วิสัยทัศน์ (Vision) 愿景

"BUBUGAO ปู้ปู้กาว" มุ่งมั่นเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนชั้นนำ ที่มีคุณภาพ และชื่อเสียงด้านการสอนภาษาจีน การจัดการ และการบริการ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศทั้งด้านภาษาจีนและมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ (Mission) 使命

"BUBUGAO ปู้ปู้กาว" นำเสนอการเรียนการสอนที่มีความแตกต่าง โดยทำให้ผู้ที่อยากสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK,HSKK,YCT, BCT,นั้นให้ผ่านไปได้อย่างดีเยี่ยม

Slogan สโลเกน

ที่ 1 ในการติวสอบจีน

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนปู้ปู้กาว (BUBUAO)

จุดเด่นและความแตกต่างของ ปู้ปู้กาว (BUBUGAO)

 1. แห่งแรกในประเทศไทยที่เน้นการติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากล HSK,HSKK,YCT,BCT เป็นหลัก
 2. แห่งแรกในไทยที่ใช้หลักสูตร HSK,HSKK,YCTในการเรียนการสอน
 3. ที่ 1 ในการติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากล HSK,HSKK,YCT,BCT
 4. ผลงานการติวสอบผ่านกว่า 96.6%
 5. เราเป็นศูนย์การสอนภาษาจีน และมุมหนังสือ ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. BUBUGAO เป็นสถานบันสอนภาษาจีนแบบครบวงจร เรียนกับเรา ถ้าต้องการศึกษาต่อที่ประเทศจีนเราแนะนำได้ ไม่ว่าจะเป็นทุนเรียนฟรีหรือทุนส่วนตัว จบกลับมา ยินดีต้อนรับมาทำงานร่วมกับเรา หรือแนะนำตำแหน่งงานในบริษัทต่างๆให้
 7. เราได้ทำการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเรียนภาษาจีนในโรงเรียนนอกระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา”
 8. BUBUGAO มีทีมงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องการบริหาร การติวสอบ และการเรียนการสอนภาษาจีน
 9. BUBUGAO มีระบบการจัดตารางการเรียนการสอนที่เรียบง่าย และบู้บู้กาวเปิดสอนภาษาเดียว

คำถามที่พบบ่อย

โดยทั่วไปสำหรับน้องๆที่เป็นนักเรียนแล้ว จะนำไปเป็นหลักฐานสมัครเรียนต่อใน ระดับปริญญาตรี โท ปริญญาเอก เพราะการจะเรียนปริญญาที่จีนนั้นจำเป็นต้องมีผลคะแนนสอบ เพื่อเข้าเรียนตามคณะที่กำหนดไว้ ในไทยตอนนี้มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งที่มีเอกภาษาจีน ได้กำหนดให้นักศึกษาของตนต้องผ่าน ระดับ4 เป็นขึ้นต่ำถึงจะจบได้

ส่วนการฟัง ต้องฝึกฟังมากๆ ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะจะทำให้เราฟังรู้เรื่องมากขึ้น แถมได้คำศัพท์เพิ่มเติมอีกด้วย ยิ่งฟังเยอะยิ่งได้เยอะครับ เพราะเราไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกอะไรบ้าง แต่ก็พอหาแนวข้อสอบเก่าๆ มาลองฟังดูได้

ส่วนการอ่าน ก็ต้องหัดอ่านให้เยอะๆ เพื่อเก็บคำศัพท์ไว้ในคลังสมองของเรา ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีอีกเช่นกัน เพราะจะทำให้เราอ่านรู้เรื่อง สามารถจับใจความได้ เวลาทำข้อสอบในส่วนนี้ควรจะอ่านคำถามก่อนว่าข้อสอบถามอะไร แล้วจึงไปหาคำตอบในเรื่องที่อ่าน เพราะจะช่วยประหยัดเวลาได้ โดยเราไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดก็ได้ ทำเวลาให้ดีๆ โดยเฉพาะในส่วนของการอ่านนี้แหละครับ บางเรื่องก็ยาวจริงๆ

ในส่วนของการเขียน ต้องเรียนรู้วิธีการใช้ไวยากรณ์ว่าใช้อย่างไรบ้าง ควรวางในตำแหน่งใด เพราะในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์หมดทุกคำ แต่เรารู้ว่าควรวางในตำแหน่งใด เราก็สามารถทำข้อสอบได้ครับหาข้อสอบเก่าหรือซื้อแบบฝึกหัดมาทำให้มากๆครับ เพราะมันเป็นส่วนที่ยากที่สุดสำหรับผู้เข้าสอบอีกหลายคนเลยครับ ต้องดูเวเลาให้ดีๆ เพราะเวลาที่ให้สำหรับเราแล้วจะรู้สึกว่าน้อยมาก ทำไม่ทันเลย

เวลาสอบเราต้องทำข้อสอบในแต่ละส่วนอย่างรวดเร็วมาก เพราะเมื่อเวลาในส่วนใดหมดลงแล้วก็ไม่สามารถย้อนกลับมาทำได้ เวลาฟังเราต้องมีสมาธิ พอฟังจบก็ต้องรีบตอบทันที ถ้าเราฟังไม่ทันก็รีบเดาในข้อนั้นๆ เลย อย่ามัวแต่จดจ่ออยู่แค่ข้อนั้น เพราะจะทำให้เสียสมาธิในการฟังคำถามในข้อต่อไป

คำเตือน ในการทำข้อสอบคือ ดูเวลาให้ดีๆ ทำให้ทัน หลายๆคนมีความสามารถและเก่งพอ แต่ทำไม่ทันก็จบครับ แนะนำว่า ตอนทำข้อสอบแบบฝึกหัด ให้จับเวลาเองด้วยครับ และทำตามในเวลาที่กำหนดครับ

สุดท้ายก็ขอให้ผู้ที่กำลังจะสอบ หรือได้สอบไปแล้วก็ตาม ได้คะแนนเยอะๆ ระดับสูงๆ ตามที่ใจปรารถนากันทุกคนเลยครับ

 1. ระดับต้น ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนอย่างน้อย 1-2 ภาคเรียน มีความรู้คำศัพท์ 300 คำเป็นอย่างน้อย
 2. ระดับกลาง ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนอย่างน้อย 1-2 ปี มีความรู้คำศัพท์ 1200 คำเป็นอย่างน้อย
 3. ระดับสูง ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 6 เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีความรู้คำศัพท์ 5,000 คำเป็นอย่างน้อย

YCT เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาจีนที่มักพบในชีวิตประจำวันและภาษาจีนจากการเรียนของผู้สอบ เป็นการสอบที่สามารถนำความรู้ด้านภาษาจีนมาใช้ได้จริง ซึ่งเหมาะสมสำหรับนักเรียนในระดับประถมและมัธยมตอนต้น โดยผู้สมัครสอบต้องอายุต่ำกว่า 15 ปี

 1. เพื่อใช้ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานหรือเลื่อนตำแหน่งสำหรับบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีนของตัวผู้เรียน
 2. เพื่อใช้ประกอบการสมัครงาน
 3. เพื่อใช้ศึกษาต่อในสถานศึกษา
 4. เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีนของตัวผู้เรียนและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน

ติดต่อสอบถาม


BUBUGAO อันดับ 1 ในเรื่องการติว
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการติวสอบภาษาจีนระดับสากล! มีคอร์สเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อยู่ที่ไหนก็ติวได้