หลักสูตรภาษาจีนสนทนา


เน้นการสนทนาภาษาจีนเป็นพิเศษ เพื่อให้พูดคุยตอบโต้กับคนจีนได้เป็นอย่างดี

สนทนาภาษาจีน

หลักสูตรพิเศษ ภาษาจีนสนทนา

เน้นการสนทนาเป็นหลัก ผู้เรียนสำมารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นภาษาจีนที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การซื้อของ การหาหมอ การเข้าไปในร้านอาหาร เป็นต้น

จุดเด่นของหลักสูตรคือ

  1. เน้นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมากที่สุด
  2. เน้นฟังกับพูดสนทนามากที่สุด
  3. เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีจีนไปพร้อมๆกัน

หลักสูตรและระยะเวลาเรียน

หลักสูตรเป็น 2 คอร์ส (คอร์สละ 60 ชั่วโมง)
จำนวนนักเรียนต่อห้อง 5-10 คน

ช่วงอายุของผู้เรียน

อายุ 12 ปีขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม


BUBUGAO อันดับ 1 ในเรื่องการติว
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการติวสอบภาษาจีนระดับสากล! มีคอร์สเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อยู่ที่ไหนก็ติวได้