หลักสูตรเรียนเดี่ยว (PRIVATE CLASS)


เรียนภาษาจีนตัวต่อตัวกับเจ้าของภาษา

PRIVATE CLASS

เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

หลักสูตรเรียนเดี่ยวของBUBUGAO เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนภาษาจีนแบบส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการประกอบธุรกิจ หรือเพื่อการศึกษาต่อ ซึ่งจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากทางBUBUGAOดังนี้ ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้และสามารถเรียนเนื้อหาได้รวดเร็วกว่าหลักสูตรปกติ โดยทางBUBUGAOจะจัดหลักสูตรและตำราที่เหมาะกับความต้องการและประเภทธุรกิจหรือหน้าที่การงานของผู้เรียน ซึ่งในการเรียนการสอนนั้นจะเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก ถ้าผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาการเรียนได้อย่างรวดเร็วก็จะย่นระยะเวลาการเรียนและสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าการเรียนในหลักสูตรปกติผู้เรียนสามารถกำหนดเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามความสะดวก

จุดเด่นของหลักสูตรคือ

  1. เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการเรียนเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น ด้านธุรกิจ, ติวสอบ
  2. ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการได้
  3. ผู้เรียนแต่ละท่านมีความสามารถและทักษะในการเรียนต่างกัน การเรียนเดี่ยวจะทำให้อาจารย์ ผู้สอนจะปรับการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละท่านได้
  4. สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความสะดวก ทั้งนี้ต้องขึ้นกับเวลาที่สามารถจัดหาให้ได้
  5. โดยปกติ การเรียนคนเดียว หรือ กลุ่มเล็ก จะมีความเร็วต่อบทเรียนสูงกว่า การเรียนในหลักสูตรปกติ
  6. สามารถให้เหล่าซือย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านไปแล้ว แต่ยังเข้าใจได้ไม่กระจ่าง
  7. จะมีความเป็นกันเองในห้องเรียนสูง ทำให้สามารถถามคำถามได้อย่างละเอียดและลึกซึ้งกว่า

ระยะเวลาและค่าเล่าเรียน

30 ชั่วโมงต่อคอร์ส 16,000 บาทต่อคอร์ส

ช่วงอายุของผู้เรียน

อายุ 8 ปีขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม


BUBUGAO อันดับ 1 ในเรื่องการติว
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการติวสอบภาษาจีนระดับสากล! มีคอร์สเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อยู่ที่ไหนก็ติวได้