หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อองค์กร/บริษัท


เป็นหลักสูตรสำหรับสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับองค์กร บริษัท โรงแรม หรืออื่นๆ

ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อองค์กร

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

1. ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่นักลงทุนชาวไทยสนใจร่วมลงทุนและทำการค้ากับประเทศนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท หน่วยงานต่างๆและนักธรุกิจ จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ภาษาและวัฒนธรรมจีนจะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้น ทำให้หลายองค์กร หรือนักธุรกิจหลายท่านตื่นตัวให้พนักงานเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้น เพิ่มความได้เปรียบในการทำธุรกิจ เตรียมความพร้อมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าชาวจีน เข้าใจวัฒนธรรมของชาวจีนเข้าใจจิตวิทยาของชาวจีน

2. ในขณะเดียวกันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทุกวัน (ตอนนี้จำนวนมากที่สุดในนักท่องเที่ยว)หากท่านเป็นผู้บริหารโรงแรม และประสบปัญหาพนักงานในส่วน Front office ให้บริการลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ยังคงมีอคติ ไม่ค่อยชอบใจ Service mind มีปัญหา BUBUGAO มีหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อโรงแรม” แก้ไขปัญหาให้ท่านได้ โดยให้พนักงานของท่่านเข้าหลักสูตรของเรา เพื่อให้พนักงานของท่านเข้าใจชาวจีน วัฒนธรรมจีนมากขึ้น จะได้เข้าใจชาวจีนมีพฤติกรรมพวกนั้นได้อย่างไง ความเป็นมาของพฤติกรรมพวกนั้นมีความเป็นมาอย่างไง พนักงานของท่านจะทำงานอย่างมี Service mind และอย่างมีความสุขจากใจ (คนจีนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้)

3.นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวประเทศไทย มีจำนวนมากมายที่ชื่นชอบการshoppingของของไทย เช่นสินค้าotop หรือสินค้าbrandดังระดับโลก (เพราะที่จีนแพงกว่าไทย) แล้วพนักงานของท่านจะขายของเหล่านี้ให้คนจีนได้อย่างไร อยางน้อยเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมจีนของเขา เข้าใจจิตวิทยาของเขา เข้าใจความต้องการของเขา เข้าใจภาษาของเขา เข้าใจโดยรวมแล้วคนจีนชอบแบบไหน แล้วก็สื่อสารกับเขาได้ ทำให้เขาเชื่อใจท่านให้ได้ ปิดการขายอย่างไงให้เร็ว หลักสูตรนี้ช่วยท่านได้ดีแน่นอน เพราะถูกพิสูจน์มาแล้วกว่า 20 องด์กร

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับบริษัท / องค์กร / โรงแรม /ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าเป็นหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาจีนและเข้าใจวัฒนธรรมจีน ของบุคคลากรในบริษัท / องค์กร / โรงแรม/ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า ของท่าน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบให้เหมาะสมกับบริษัท / องค์กร / โรงแรม /ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าและความต้องการ เช่น ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า/โรงแรม/สายการบิน/บริษัทต่างๆ

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบริษัท/องค์กร/โรงแรม/ร้านค้า/ห้างสรระสินค้า ใช้ระยะเวลาในการสอน แบบเร่งรัด12ชั่วโมง แบบธรรมดา30ชั่วโมง (หรือตามองค์กรกำหนด)

หลักสูตรวัฒนธรรมจีนสำหรับบริษัท/องค์กร/โรงแรม/ร้านค้า/ห้างสรระสินค้า (เน้นให้ความเข้าใจลูกค้าชาวจีน)ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง)

BUBUGAO มีทีมงานผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้ มีสื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ เสริมด้วย กิจกรรมและความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนต่างๆ มีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนและรายงานผลให้ทราบ ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง

จุดเด่นของหลักสูตรคือ

  1. สามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริษัท / องค์กร /โรงแรมและความต้องการของลูกค้า เพียงระบุจำนวนชั่วโมงเรียน และเนื้อหาที่สนใจ
  2. เรียนได้ทุกประเภทธุรกิจ เช่น การบริการ การขาย การสื่อสาร การทำธุรกรรมทางการเงิน การศึกษา ฯลฯ
  3. เรียนง่าย ใช้งานได้จริง สอนโดยอาจารย์ชาวจีนที่มีคุณภาพ
  4. เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทรัพยากรบุคคล สามารถสร้างรายได้แก่องค์กรเพิ่มขึ้น
  5. เพื่อให้พนักงานของท่านให้บริการอย่างมีความสุข
  6. เพื่อให้พนักงานในองค์กรเข้าใจพฤติกรรม นิสัย จิตวิทยาและประเพณีวัฒนธรรมจีนมากขึ้น

BUBUGAO ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ให้จัดการเรียนการสอนภาษาจีน และวัฒนธรรมจีนให้ทั้งคอร์สระยะสั้นและคอร์สระยะยาว ให้แก่พนักงานในองค์กร อาทิเช่น โรงแรมเซ็นทาราCENTARAสำนักงานใหญ่กรุงเทพ(Central World) และในเครือเซ็นทาราทุกสาขาทั่วประเทศไทย ศาลกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท VIVOประเทศไทย ต.ม.เมืองพิษณุโลก โรงเรียนมัธยมสาทิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนมัธยมศึกษาวังน้ำคู้ โรงแรมนนทรีจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ผู้สอน ลีเหล่าซือ

เป็นชาวจีน100% มีประสบการณ์การสอน 13 ปี เป็นเจ้าของภาษา ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมจีน ประเพณีจีน และพฤติกรรม จิตวิทยาของชาวจีน เป็นอย่างดี

ตัวอย่างวิดีโอ การสอน/การอบรม


หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับองค์กรหรือบริษัท
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับองค์กรหรือบริษัท
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับองค์กรหรือบริษัท
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับองค์กรหรือบริษัท

ติดต่อสอบถาม


BUBUGAO อันดับ 1 ในเรื่องการติว
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการติวสอบภาษาจีนระดับสากล! มีคอร์สเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อยู่ที่ไหนก็ติวได้