ติวสอบ HSKK


หลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบ HSKK

HSKK

ติวเพื่อสอบ HSK ระดับ ต้น, กลาง, สูง

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ในทักษะด้านการพูด HSKK(Chinese Proficiency Speaking Test) แยกจากการสอบข้อเขียน โดยเฉพาะ HSK แบ่งเป็นระดับต้น กลาง และสูง ซึ่งจะมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายใน ประเทศจีน และต่างประเทศเป็นประจำทุกปี หากผลสอบของผู้สอบเป็นไปตามเกณฑ์ของระดับที่สมัครสอบจะถือว่าผ่านการทดสอบระดับนั้น

ซึ่งหน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) กับกระทรวงศึกษาธิการจีน เพื่อให้บริการแก่สังคม

การสอบ HSKK ดีอย่างไร

 1. ทราบระดับความรู้ เพื่อวางแผนพัฒนาภาษาต่อไป
 2. ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ
 3. ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเพื่อขอทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน

*ทุนการศึกษาสถาบันขงจื๊อ

ควรเลือกสอบ HSKK ระดับไหน

 1. ระดับต้น ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 1 และ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนอย่างน้อย 1-2 ภาคเรียน มี คำศัพท์ 200 คำเป็นอย่างน้อย
 2. HSKK ระดับต้น
  ฟัง - พูด 15 ข้อ
  ฟัง - ตอบคำถาม 10 ข้อ
  ตอบคำถาม 2 ข้อ
  เวลาสอบ 17 นาที
  คะแนนรวม 100
  คะแนนผ่าน 60
 3. ระดับกลาง ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 3 และ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนอย่างน้อย 1-2 ปี มี 900 คำเป็นอย่างน้อย
 4. HSKK ระดับกลาง
  ฟัง - พูด 10 ข้อ
  เล่าเรื่องจากภาพ 2 ข้อ
  ตอบคำถาม 2 ข้อ
  เวลาสอบ 21 นาที
  คะแนนรวม 100
  คะแนนผ่าน 60
 5. ระดับสูง ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 5 และ 6 เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มี คำศัพท์ 3,000 คำเป็นอย่างน้อย
 6. HSKK ระดับสูง
  ฟัง-เล่าซ้ำ 3 ข้อ
  การอ่าน 1 ข้อ
  ตอบคำถาม 2 ข้อ
  เวลาสอบ 24 นาที
  คะแนนรวม 100
  คะแนนผ่าน 60

จุดเด่นหลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบ HSKK ของ BUBUGAO

 1. ปู้ปู้กาว สอน HSKK โดยแยกสอนทีละพาร์ท ทำให้นักเรียนเข้าใจข้อสอบแต่ละพาร์ทอย่างละเอียด แตกต่างจากที่อื่นที่สอนทำข้อสอบเป็นชุดๆ สอนทั้ง 3 พาร์ทไปพร้อมๆกัน ซึ่งนักเรียนที่พื้นฐานไม่ดีจะสับสน
 2. ผู้สอนอธิบายข้อสอบ ทุกข้อ อย่างละเอียด พร้อมเหตุผล และเสริมตัวอย่างเพิ่มเติม วิธีนี้จะเหมาะกับนักเรียนที่ไม่เคยสอบมาก่อน โดยเมื่อนักเรียนมีพื้นฐานดีแล้ว จะไปซื้อหนังสือข้อสอบมาทำเองก็ได้ แตกต่างจากที่อื่นที่เน้นให้ทำข้อสอบจำนวนมากอย่างเดียว
 3. ปู้ปู้กาว เน้นฝึกการฟังและการพูดมากที่สุด เหล่าซือผู้สอนจะทำการบ้านหาประโยคที่อาจจะมีในระดับนั้นๆ มาฝึกฟังและฝึกพูด จนกว่าผู้เรียนจำได้ และใช้เป็น
 4. ปู้ปู้กาว เน้นพื้นฐานไวยากรณ์ที่ดี เพิ่มความเร็วในการอ่านบทความภาษาจีน และช่วยแก้ปัญหาเรื่องคำศัพท์ โดยเหล่าซือผู้สอน HSKK ต้องเตรียมเอกสารการเรียนของนักเรียนอย่างหนัก ทั้งทำเฉลยข้อสอบและคำอธิบาย เพราะหนังสือเรียน HSKK ทุกๆเล่มที่ขายอยู่อธิบายไม่ละเอียดและไม่ใช่ภาษาไทย
 5. ปู้ปู้กาว มีเอกสารเสริมพิเศษด้านการฟัง ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการฟังสำนวนและคำแสลงจีนที่ใช้ในภาษาพูด
 6. ปู้ปู้กาว มีการสอบวัดระดับนักเรียนก่อนเรียนฟรี เพื่อให้นักเรียนและเหล่าซือได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียน เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นักเรียนก็จะมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

หลักสูตรและระยะเวลาเรียน

มีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่

จำนวนนักเรียนต่อห้อง 5-10 คน

คุณสมบัตรของผู้เรียน

 1. ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนในระดับที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อย เช่น จะติวสอบระดับกลาง ต้องผ่านระดับ ต้น มาเรียบร้อย ไม่ว่าจะผ่านการสอบจริง หรือมาทดสอบที่เรา (BUBUGAO)
 2. ติวสอบได้ทุกเพศทุกวัย

ติดต่อสอบถาม


BUBUGAO อันดับ 1 ในเรื่องการติว
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการติวสอบภาษาจีนระดับสากล! มีคอร์สเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อยู่ที่ไหนก็ติวได้