ติวสอบ BCT


หลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบ BCT

BCT

ติวเพื่อสอบ BCT

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาจีนในแวดวงธุรกิจ คุณสมบัติของผู้สอบไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ และระยะเวลาที่เรียนภาษาจีน

ประโยชน์ของการสอบ

  1. เพื่อใช้ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานหรือเลื่อนตำแหน่งสำหรับบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีนของตัวผู้เรียน
  2. เพื่อใช้ประกอบการสมัครงาน
  3. เพื่อใช้ศึกษาต่อในสถานศึกษา
  4. เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีนของตัวผู้เรียนและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน

ประเภทการสอบ

ผู้สอบสามารถเลือกสอบได้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้ง 2 ประเภท โดยแบ่งได้ ดังนี้่

จุดเด่นของหลักสูตรคือ

  1. ปู้ปู้กาว สอน BCT โดยแยกสอนทีละพาร์ท ทำให้นักเรียนเข้าใจข้อสอบแต่ละพาร์ทอย่างละเอียด แตกต่างจากที่อื่นที่สอนทำข้อสอบเป็นชุดๆ สอนทั้ง 2 พาร์ทไปพร้อมๆกัน ซึ่งนักเรียนที่พื้นฐานไม่ดีจะสับสน
  2. ผู้สอนอธิบายข้อสอบ ทุกข้อ อย่างละเอียด พร้อมเหตุผล และเสริมตัวอย่างเพิ่มเติม วิธีนี้จะเหมาะกับนักเรียนที่ไม่เคยสอบมาก่อน โดยเมื่อนักเรียนมีพื้นฐานดีแล้ว จะไปซื้อหนังสือข้อสอบมาทำเองก็ได้ แตกต่างจากที่อื่นที่เน้นให้ทำข้อสอบจำนวนมากอย่างเดียว
  3. ปู้ปู้กาว เน้นพื้นฐานไวยากรณ์ที่ดี เพิ่มความเร็วในการอ่านบทความภาษาจีน และช่วยแก้ปัญหาเรื่องคำศัพท์ โดยเหล่าซือผู้สอน BCT ต้องเตรียมเอกสารการเรียนของนักเรียนอย่างหนัก ทั้งทำเฉลยข้อสอบและคำอธิบาย เพราะหนังสือเรียน BCT ทุกๆเล่มที่ขายอยู่อธิบายไม่ละเอียดและไม่ใช่ภาษาไทย
  4. ปู้ปู้กาว มีเอกสารเสริมพิเศษด้านการฟัง ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการฟังสำนวนและคำแสลงจีนที่ใช้ในภาษาพูด

ปู้ปู้กาว มีการสอบวัดระดับนักเรียนก่อนเรียนฟรี เพื่อให้นักเรียนและเหล่าซือได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียน เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรและระยะเวลาเรียน

มีทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่

  1. การฟังและการอ่าน (BCT: Listening & Reading)เป็นเวลา 1 คอร์ส(คอร์สละ 30 ชั่วโมง)
  2. การพูดและการเขียน (BCT: Speaking & Writing)เป็นเวลา 1 คอร์ส(คอร์สละ 30 ชั่วโมง)

จำนวนนักเรียนต่อห้อง ส่วนมากเป็นหลักสูตรเรียนเดี่ยว(PRIVATE CLASS)

ติดต่อสอบถาม


BUBUGAO อันดับ 1 ในเรื่องการติว
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการติวสอบภาษาจีนระดับสากล! มีคอร์สเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อยู่ที่ไหนก็ติวได้