ติวสอบ PAT จีน 7.4


หลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบ PAT จีน 7.4

PAT จีน 7.4

ติวเพื่อสอบ PAT จีน 7.4

ปู้ปู้กาว ติวโดยแยกสอนทีละพาร์ท ทำให้นักเรียนเข้าใจข้อสอบแต่ละพาร์ทอย่างละเอียด แตกต่างจากที่อื่นที่สอนทำข้อสอบเป็นชุดๆ ซึ่งนักเรียนที่พื้นฐานไม่ดีจะสับสน ไม่เข้าใจ

ผู้สอนอธิบายข้อสอบ ทุกข้อ อย่างละเอียด พร้อมเหตุผล และเสริมตัวอย่างเพิ่มเติม วิธีนี้จะเหมาะกับนักเรียนที่ไม่เคยสอบมาก่อน โดยเมื่อนักเรียนมีพื้นฐานดีแล้ว จะไปซื้อหนังสือข้อสอบมาทำเองก็ได้ แตกต่างจากที่อื่นที่เน้นให้ทำข้อสอบจำนวนมากอย่างเดียว

ปู้ปู้กาว เน้นสอนให้ผู้เรียนใช้เทคนิคและวิธีในการทำข้อสอบ แม้ว่าจะเป็นนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนไม่ดีเลยก็สามารถใช้เทคนิควิธีการไปทำข้อสอบได้อย่างสบายในเวลาสอบจริง

ปู้ปู้กาว เน้นพื้นฐานไวยากรณ์ที่ดี เพิ่มความเร็วในการอ่านบทความภาษาจีน และช่วยแก้ปัญหาเรื่องคำศัพท์ โดยเหล่าซือผู้สอนต้องเตรียมเอกสารการเรียนของนักเรียนอย่างหนัก ทั้งทำเฉลยข้อสอบและคำอธิบาย เพราะหนังสือเรียน PATจีน ทุกๆเล่มที่ขายอยู่อธิบายไม่ละเอียดพอ

หลักสูตรและระยะเวลาเรียน

หลักสูตรแบ่งเป็น 3 คอร์ส (คอร์สละ 30 ชั่วโมง รวมเป็น 90 ชั่วโมง)
จำนวนนักเรียนต่อห้อง 8-15 คน

คุณสมบัตรของผู้เรียน

นักเรียน ม. 5 และ ม. 6

ติดต่อสอบถาม


BUBUGAO อันดับ 1 ในเรื่องการติว
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการติวสอบภาษาจีนระดับสากล! มีคอร์สเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อยู่ที่ไหนก็ติวได้